สัตว์ พาหะ นำ โรค. 10 rows สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรคจะนำเอาเชื้อโรคจากแหล่งที่ติดเชื้อ, จากสัตว์หรือจากมนุษย์แล้วทำการแพร่เชื้อไม่ว่าจะผ่านทางแหล่งแพร่เชื้อตัวกลางหรือว่าจะเป็นการแพร่เชื้อโดยตรงสู่ร่างกายมนุษย์ การแพร่เชื้อนั้นเกิดขึ้นได้โดยตรงด้วยการกัด, ต่อย, หรือการติดเชื้อที่เนื้อเยื่อ หรือโดยทางอ้อมโดยผ่านทางการแพร่เชื้อของเชื้อโรค. การควบคุมสัตว์พาหะนำโรคนำโรคมาสู่คนและยังเป็นต้นเหตุทำให้เกิดเหตุรำคาญและ ทำลายทรัพย์สินโรคสำคัญ ๆ ที่เห็นได้ชัด เช่น อหิวาตกโรค ไข้มาลาเรีย เป็นต้น […]

แมว ดำ นำ โชค. สำหรับการปฎิบัติเมื่อพบเจอแมวดำหากเชื่อว่ามันนำโชคร้ายมาให้ ก็แล้วแต่ว่าคนในสังคมหรือท้องถิ่นนั้น ๆ จะเชื่อถือกันอย่างไร เช่น ในรัสเซียเชื่อกันว่าหากแมวดำเดินผ่านตัดหน้าคุณให้รีบจับกระดุมเสื้อเอาไว้ก็จะเป็นการแก้เคล็ดช่วยคุ้มครองให้พ้นเคราะห์ บ้างก็เชื่อว่าหากพบแมวดำเดินผ่านทางข้างหน้า ให้คุณเดินถอยหลังไป 12 ก้าว. 2564 แมวดำ นำโชค ความเชื่อที่แตกต่างของแต่ละเชื้อชาติทั่วโลก พูดถึงแมว เชื่อได้ว่าคงมีหลายต่อหลายคนเป็นทาสแมวกันไม่น้อย […]