5 อาการ แมว ตัวเมีย หลัง ผสมพันธุ์ Lates

อาการ แมว ตัวเมีย หลัง ผสมพันธุ์. คุณ นาย ตื่น สาย ใบ ด่าง; แมวตัวเมียที่ยังไม่ผ่านการทำหมันจะโตเต็มที่ประมาณอายุ 5 เดือนครึ่งถึง 12 เดือน ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู.

แมวเปอร์เซียตัวผู้ เหมือนจะผสมพันธุ์ไม่เป็น ทำไงดีค่ะ? Pantip from pantip.com

คุณ นาย ตื่น สาย ใบ ด่าง; คอน โด ให้ เช่า ใน พัทยา แมวตัวเมียที่ยังไม่ผ่านการทำหมันจะโตเต็มที่ประมาณอายุ 5 เดือนครึ่งถึง 12 เดือน ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู.

2

คุณ นาย ตื่น สาย ใบ ด่าง;

อย่างไรก็ตาม แมวบางตัวจะรู้สึกตื่นกลัว เครียดหลังจากทำหมันแมว อาจจะขู่เจ้าของ หรือแมวที่อยู่ภายในบ้านเดียวกัน. คอน โด ให้ เช่า ใน พัทยา

แมวตัวเมียที่ยังไม่ผ่านการทำหมันจะโตเต็มที่ประมาณอายุ 5 เดือนครึ่งถึง 12 เดือน ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *