4 สัตว์ พาหะ นำ โรค Lates

สัตว์ พาหะ นำ โรค. 10 rows สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรคจะนำเอาเชื้อโรคจากแหล่งที่ติดเชื้อ, จากสัตว์หรือจากมนุษย์แล้วทำการแพร่เชื้อไม่ว่าจะผ่านทางแหล่งแพร่เชื้อตัวกลางหรือว่าจะเป็นการแพร่เชื้อโดยตรงสู่ร่างกายมนุษย์ การแพร่เชื้อนั้นเกิดขึ้นได้โดยตรงด้วยการกัด, ต่อย, หรือการติดเชื้อที่เนื้อเยื่อ หรือโดยทางอ้อมโดยผ่านทางการแพร่เชื้อของเชื้อโรค. การควบคุมสัตว์พาหะนำโรคนำโรคมาสู่คนและยังเป็นต้นเหตุทำให้เกิดเหตุรำคาญและ ทำลายทรัพย์สินโรคสำคัญ ๆ ที่เห็นได้ชัด เช่น อหิวาตกโรค ไข้มาลาเรีย เป็นต้น 5.

เทศบาลเมืองควนลังจัดฝึกอบรมและรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน from www.yourfmhatyai.com

ยุงลายเสือ หรือ aedes albopictus เป็นสายพันธุ์ยุงที่แพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น และเป็นสัตว์พาหะนำโรคหลายชนิดทั้ง ไข้เลือดออก ไข้เวสต์ไนล์ และไข้สมองอักเสบ โดยแพร่กระจายได้ดีบริเวณนอกสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติในเอเชียใต้และตะวันออก ปัจจุบันพบในอเมริกาเหนือและใต้ แอฟริกา ออสเตรเลีย และตอนใต้ของยุโรป. การควบคุมสัตว์พาหะนำโรคนำโรคมาสู่คนและยังเป็นต้นเหตุทำให้เกิดเหตุรำคาญและ ทำลายทรัพย์สินโรคสำคัญ ๆ ที่เห็นได้ชัด เช่น อหิวาตกโรค ไข้มาลาเรีย เป็นต้น 5. Wnv) เริ่มแรกเกิดขึ้นที่แอฟริกา แต่แพร่กระจายไปทั่วโลกโดยมียุงเป็นพาหะ รับเชื้อไวรัสมาจากนก และส่งต่อไปสู่สัตว์อื่น ๆ ผ่านการกัด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วม้าจะได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสนี้เต็ม ๆ และไม่ค่อยมีผลร้ายแรงต่อสุนัขหรือแมวเท่าไร ทว่าสุนัขบางตัว เช่น สุนัขแก่ สุนัขอายุน้อย หรือสุนัขที่มีภูมิต้านทานต่ำ.

2

122 5.1.1 แมลงวันบ้าน แมลงวันบ้าน (Musca Domestica) เป็นแมลงวันที่พบมากที่สุด มีสีเทาๆและมีริ้วขาวๆอยู่ที่หลัง การกินอาหารของแมลงวันนั้นแมลงวันส ารอกน ้า.

การควบคุมสัตว์พาหะนำโรคนำโรคมาสู่คนและยังเป็นต้นเหตุทำให้เกิดเหตุรำคาญและ ทำลายทรัพย์สินโรคสำคัญ ๆ ที่เห็นได้ชัด เช่น อหิวาตกโรค ไข้มาลาเรีย เป็นต้น 5. ยุงลายเสือ หรือ aedes albopictus เป็นสายพันธุ์ยุงที่แพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น และเป็นสัตว์พาหะนำโรคหลายชนิดทั้ง ไข้เลือดออก ไข้เวสต์ไนล์ และไข้สมองอักเสบ โดยแพร่กระจายได้ดีบริเวณนอกสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติในเอเชียใต้และตะวันออก ปัจจุบันพบในอเมริกาเหนือและใต้ แอฟริกา ออสเตรเลีย และตอนใต้ของยุโรป.

Wnv) เริ่มแรกเกิดขึ้นที่แอฟริกา แต่แพร่กระจายไปทั่วโลกโดยมียุงเป็นพาหะ รับเชื้อไวรัสมาจากนก และส่งต่อไปสู่สัตว์อื่น ๆ ผ่านการกัด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วม้าจะได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสนี้เต็ม ๆ และไม่ค่อยมีผลร้ายแรงต่อสุนัขหรือแมวเท่าไร ทว่าสุนัขบางตัว เช่น สุนัขแก่ สุนัขอายุน้อย หรือสุนัขที่มีภูมิต้านทานต่ำ.

บาบีซิโอซีส เป็นโรคที่พบไม่บ่อย และเป็นโรคเกิดใหม่ซึ่งเกิดจากโปรโตซัว babesia หลายสายพันธุ์ สัตว์พาหะหลักคือ เห็บในสกุล ixodes แต่พบว่าจะต้องใช้ตัวโวล หนู หรือกวางหลายสายพันธุ์เป็นตัวกลางเพื่อวงจรชีวิตที่สมบูรณ์ ทราบกันดีว่า เชื้อโรคนี้อยู่ในวัวและเพิ่งพบในมนุษย์ในทศวรรษที่ 2493. 10 rows สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรคจะนำเอาเชื้อโรคจากแหล่งที่ติดเชื้อ, จากสัตว์หรือจากมนุษย์แล้วทำการแพร่เชื้อไม่ว่าจะผ่านทางแหล่งแพร่เชื้อตัวกลางหรือว่าจะเป็นการแพร่เชื้อโดยตรงสู่ร่างกายมนุษย์ การแพร่เชื้อนั้นเกิดขึ้นได้โดยตรงด้วยการกัด, ต่อย, หรือการติดเชื้อที่เนื้อเยื่อ หรือโดยทางอ้อมโดยผ่านทางการแพร่เชื้อของเชื้อโรค.

โรคไข้เวสต์ไนล์ (West Nile Virus :

สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ คือ หนู กระรอก และสัตว์กัดแทะอื่นๆ รวมทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เช่น แมว สุนัข วัว ควาย สุกร กวาง เชื้อก่อโรคจะแพร่กระจายวนเวียนอยู่ในสัตว์ต่างๆ ได้มากถึง ๑๖๐ ชนิด โดยมากสัตว์เหล่านี้ ได้รับเชื้อเลปโทสไปเรมาตั้งแต่วัยอ่อน แต่จะไม่เจ็บป่วย โดยเชื้อไปหลบและแบ่งตัว ที่หลอดไต แล้วถูกขับออกมา พร้อมกับน้ำปัสสาวะเป็นระยะๆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *