4 วิธี ป้อน ยา น้ํา แมว 2023

วิธี ป้อน ยา น้ํา แมว. ใช้มือหนึ่งจับปากสุนัข หรือ แมว โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้อยู่ที่มุมปากแต่ละข้าง บีบปากให้อ้าออก พยายาม.

วิธีป้อนยาแมว รวมเทคนิคการป้อนยาเม็ดและยาน้ำให้แมว กาโตโระ from gatoro.co

ใช้มือหนึ่งจับปากสุนัข หรือ แมว โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้อยู่ที่มุมปากแต่ละข้าง บีบปากให้อ้าออก พยายาม.

1

ใช้มือหนึ่งจับปากสุนัข หรือ แมว โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้อยู่ที่มุมปากแต่ละข้าง บีบปากให้อ้าออก พยายาม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *