2 มิ โล แมว น้อย กระโดด ไม่ เป็น Lates

มิ โล แมว น้อย กระโดด ไม่ เป็น. สำนักพิมพ์อ่านอิตาลีขอเสนอวรรณกรรมเยาวชนอบอุ่นหัวใจ มิโลแมวน้อยกระโดดไม่เป็น เรื่องราวของแมวน้อยที่มีอาการของ cerebellar hypoplasia หรือสมองน้อยไม่เจริญ ทำให้การเคลื่อนไหวผิดปกติ เดินซิกแซ็ก หกล้มง่าย สั่นกระตุก และกระโดดไม่เป็น แถมเป็นแมวดำที่ยังมีคนคิดว่านำโชคร้ายมาให้ แต่เจ้าเหมียวของเราไม่ยอมแพ้. มิโล เป็นแมวดำที่เกิดข้างถนน ความโดดเดี่ยวทำให้มันต้องรีบเป็นผู้ใหญ่ แม้ภายนอกมันจะดูเปราะบาง และตัวเล็กนิดเดียว แถมยังกระโดดไม่เป็น เดินเซ เฉียงไปเฉียงมา แต่มันไม่รู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทั้งหลาย คืนหนึ่ง ท่ามกลางพายุฝน มันตัดสินใจออกผจญภัย และได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่ง ซึ่งอาจรอมันอยู่เหมือนกัน เธอทำให้มันรู้จักความหมายของคำว่า.

Neko Atsume กับงานศิลปะน่ารักๆ บนลาเต้แก้วโปรด เอาใจเหล่าคนรักแมว JGBThai from www.jgbthai.com

มิโล เป็นแมวดำที่เกิดข้างถนน ความโดดเดี่ยวทำให้มันต้องรีบเป็นผู้ใหญ่ แม้ภายนอกมันจะดูเปราะบาง และตัวเล็กนิดเดียว แถมยังกระโดดไม่เป็น เดินเซ เฉียงไปเฉียงมา แต่มันไม่รู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทั้งหลาย คืนหนึ่ง ท่ามกลางพายุฝน มันตัดสินใจออกผจญภัย และได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่ง ซึ่งอาจรอมันอยู่เหมือนกัน เธอทำให้มันรู้จักความหมายของคำว่า. มิโล แมวน้อยกระโดดไม่เป็น ชื่อเรื่องต้นฉบับ storia di milo, il gatto che non sapeva saltare วรรณกรรมเยาวชน วรรณกรรมแปล นวนิยายอิตาลี เนื้อหาโดยสังเขป มิโล เป็นแมวดำที่เกิดข้างถนน ความโดดเดี่ยวทำให้มันต้องรีบเป็นผู้ใหญ่ แม้ภายนอกมันจะดูเปราะบาง และตัวเล็กนิดเดียว แถมยังกระโดดไม่เป็น เดินเซ เฉียงไปเฉียงมา แต่มันไม่รู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทั้งหลาย

2

วรรณกรรมเยาวชน วรรณกรรมแปล นวนิยายอิตาลี เนื้อหาโดยสังเขป มิโล เป็นแมวดำที่เกิดข้างถนน ความโดดเดี่ยวทำให้มันต้องรีบเป็นผู้ใหญ่ แม้ภายนอกมันจะดูเปราะบาง และตัวเล็กนิดเดียว แถมยังกระโดดไม่เป็น เดินเซ เฉียงไปเฉียงมา แต่มันไม่รู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทั้งหลาย

มิโล เป็นแมวดำที่เกิดข้างถนน ความโดดเดี่ยวทำให้มันต้องรีบเป็นผู้ใหญ่ แม้ภายนอกมันจะดูเปราะบาง และตัวเล็กนิดเดียว แถมยังกระโดดไม่เป็น เดินเซ เฉียงไปเฉียงมา แต่มันไม่รู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทั้งหลาย คืนหนึ่ง ท่ามกลางพายุฝน มันตัดสินใจออกผจญภัย และได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่ง ซึ่งอาจรอมันอยู่เหมือนกัน เธอทำให้มันรู้จักความหมายของคำว่า. มิโล แมวน้อยกระโดดไม่เป็น ชื่อเรื่องต้นฉบับ storia di milo, il gatto che non sapeva saltare

มิโล เป็นแมวดำที่เกิดข้างถนนความโดดเดี่ยวทำให้มันต้องรีบเป็นผู้ใหญ่แม้ภายนอกมันจะดูเปราะบาง และตัวเล็กนิดเดียวแถมยังกระโดดไม่เป็น เดินเซ เฉียงไปเฉียงมา แต่มันไม่รู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทั้งหลายคืนหนึ่ง ท่ามกลางพายุฝนมันตัดสินใจออกผจญภัยและได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอาจรอมันอยู่เหมือนกัน

มิโล เป็นแมวดำที่เกิดข้างถนน ความโดดเดี่ยวทำให้มันต้องรีบเป็นผู้ใหญ่ แม้ภายนอกมันจะดูเปราะบาง และตัวเล็กนิดเดียว แถมยังกระโดดไม่เป็น. สำนักพิมพ์อ่านอิตาลีขอเสนอวรรณกรรมเยาวชนอบอุ่นหัวใจ มิโลแมวน้อยกระโดดไม่เป็น เรื่องราวของแมวน้อยที่มีอาการของ cerebellar hypoplasia หรือสมองน้อยไม่เจริญ ทำให้การเคลื่อนไหวผิดปกติ เดินซิกแซ็ก หกล้มง่าย สั่นกระตุก และกระโดดไม่เป็น แถมเป็นแมวดำที่ยังมีคนคิดว่านำโชคร้ายมาให้ แต่เจ้าเหมียวของเราไม่ยอมแพ้.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *