5 พับ กระดาษ เป็น รูป สัตว์ 2024

พับ กระดาษ เป็น รูป สัตว์. แบบแรก เป็นการพับกระดาษาเป็นรูปกระต่ายน้อยน่ารัก เพื่อน ๆ สามารถทำเป็นตัวละคร. การพับการดาษแบบสอด ลองทำตามขั้นตอนวิธีพับกระดาษ เป็นรูปสัตว์ต่างๆ สวยๆงามๆ น่ารักๆ ด้วยฝีมือคุณเอง สำหรับฝากเพื่อน เป็นของขวัญเนื่อง.

คณิตศิลป์ การพับกระดาษเป็นรูปสัตว์ นาย ฐานิศวร์ ผลเจริญ GotoKnow from www.gotoknow.org

รูปขั้นตอนแสดงวิธีการพับกระดาษ (origami folding instruction) คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำ. การพับการดาษแบบสอด ลองทำตามขั้นตอนวิธีพับกระดาษ เป็นรูปสัตว์ต่างๆ สวยๆงามๆ น่ารักๆ ด้วยฝีมือคุณเอง สำหรับฝากเพื่อน เป็นของขวัญเนื่อง. แบบแรก เป็นการพับกระดาษาเป็นรูปกระต่ายน้อยน่ารัก เพื่อน ๆ สามารถทำเป็นตัวละคร.

1

แบบแรก เป็นการพับกระดาษาเป็นรูปกระต่ายน้อยน่ารัก เพื่อน ๆ สามารถทำเป็นตัวละคร.

การพับการดาษแบบสอด ลองทำตามขั้นตอนวิธีพับกระดาษ เป็นรูปสัตว์ต่างๆ สวยๆงามๆ น่ารักๆ ด้วยฝีมือคุณเอง สำหรับฝากเพื่อน เป็นของขวัญเนื่อง. รูปขั้นตอนแสดงวิธีการพับกระดาษ (origami folding instruction) คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ หรือวางเคอร์เซอร์เมาส์ ไว้เหนือรูป เพื่ออ่านคำ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *