9 ผม ด ก หนา New

ผม ด ก หนา. ผมบาง ไม่ใช่เรื่องผิด แต่เป็นความจริงของชีวิต ที่ผู้ชายหลายคนต้องเจอ อาจเพราะกรรมพันธุ์.

ผชาย ผมบอบหนามา ทรง ผม 20192020 from hairtwoblock.blogspot.com

ผมบาง ไม่ใช่เรื่องผิด แต่เป็นความจริงของชีวิต ที่ผู้ชายหลายคนต้องเจอ อาจเพราะกรรมพันธุ์.

2

ผมบาง ไม่ใช่เรื่องผิด แต่เป็นความจริงของชีวิต ที่ผู้ชายหลายคนต้องเจอ อาจเพราะกรรมพันธุ์.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *