6 ประเพณี แห่ นาง แมว ประวัติ 2023

ประเพณี แห่ นาง แมว ประวัติ. ก่อนที่จะนำนางแมวเข้ากระบุง คนที่เป็นผู้อาวุโสที่สุด จะพูดกับนางแมวว่า นางแมวเอย.ขอฟ้าขอฝน ให้. ชาวบ้านเชื่อว่าแมวเป็นสัญลักษณ์ของความแห้งแล้ง เมื่อแมวถูกสาดน้ำจะหายแล้ง จึงจับแมวมาใส่ ตะข้อง แล้วพากันแห่.

สุดยิ่งใหญ่!! อลังการ นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวงาน "ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง from www.buriramkhao.com

ก่อนที่จะนำนางแมวเข้ากระบุง คนที่เป็นผู้อาวุโสที่สุด จะพูดกับนางแมวว่า นางแมวเอย.ขอฟ้าขอฝน ให้. ชาวบ้านเชื่อว่าแมวเป็นสัญลักษณ์ของความแห้งแล้ง เมื่อแมวถูกสาดน้ำจะหายแล้ง จึงจับแมวมาใส่ ตะข้อง แล้วพากันแห่.

1

ชาวบ้านเชื่อว่าแมวเป็นสัญลักษณ์ของความแห้งแล้ง เมื่อแมวถูกสาดน้ำจะหายแล้ง จึงจับแมวมาใส่ ตะข้อง แล้วพากันแห่.

ก่อนที่จะนำนางแมวเข้ากระบุง คนที่เป็นผู้อาวุโสที่สุด จะพูดกับนางแมวว่า นางแมวเอย.ขอฟ้าขอฝน ให้.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *